آخرین خبرها و اطلاعیه ها

آرشیو خبرها

خدا همیشه با ماست 

سحر سجاده ات را چون گشودی    و با معبود خود خلوت نمودی

و خواندی خالقت را عاشقانه        و اشکی هدیه کردی دانه دانه

تو را جان علی ما را دعا کن       دعا برعبد ناچیز خدا کن

گروههای درسی

نظر شما درباره برگزاری امتحان میان ترم چیست؟

لینکهای مرتبط

آمار

امروز : ۰۴ مرداد ۱۴ۺ۳

آمار امروز : 219

مجموع : 588070

بیشترین بازدید : 7874 در تاریخ ۰۵ فروردین ۱۴ۺ۳