آخرین خبرها و اطلاعیه ها

آرشیو خبرها

خدا همیشه با ماست 

سحر سجاده ات را چون گشودی    و با معبود خود خلوت نمودی

و خواندی خالقت را عاشقانه        و اشکی هدیه کردی دانه دانه

تو را جان علی ما را دعا کن       دعا برعبد ناچیز خدا کن

گروههای درسی

نظر شما درباره برگزاری امتحان میان ترم چیست؟

لینکهای مرتبط

آمار

امروز : ۰۲ اسفند ۱۴ۺ۲

آمار امروز : 16

مجموع : 538727

بیشترین بازدید : 5186 در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۵